Výmena ozubeného kolesa na motocykli: Významne ovplyvniť výkon v teréne

Zmena veľkosti ozubeného kolesa môže významne ovplyvniť výkon motocykla, najmä pri stúpaní do kopcov. Výmena pôvodného 12-zubového ozubeného kolesa za menšie pre zlepšenie stúpania. V tomto článku sa pozrieme na správny postup výmeny ozubeného kolesa a výber vhodných súčastí.

Meranie vnútorného priemeru nápravy

Pred samotnou výmenou ozubeného kolesa je dôležité zistiť veľkosť nápravy, aby sme vybrali správny typ ozubeného kolesa. Zmerajte vnútorný priemer nápravy a určte, či sa používa hriadeľ s rozmermi 7x14 mm alebo 20x17 mm.

Výber vhodného ozubeného kolesa

Ozubené kolesá sa líšia počtom zubov. Najmenšie dostupné má 12 zubov a najväčšie 17 zubov. Výber ozubeného kolesa závisí od požadovaného výkonu a typu terénu:

 1. Najmenšie ozubené koleso (12 zubov):
  • Najmenšie ozubené koleso dostupné pre motocykle má 12 zubov.
  • Pri výbere tohto ozubeného kolesa je potrebné zakúpiť aj zodpovedajúcu podložku.
 2. Najväčšie ozubené koleso (17 zubov):
  • Najväčšie ozubené koleso má 17 zubov a poskytuje vyššiu maximálnu rýchlosť.

Výber správnej podložky

Každé ozubené koleso vyžaduje správne zodpovedajúcu podložku:

 1. Podložka pre 12-zubové ozubené koleso:
  • Pre 12-zubové ozubené koleso je potrebné použiť špecifickú podložku, ktorá sa odlišuje rozstupom dier od podložiek pre väčšie ozubené kolesá.
 2. Podložka pre 13 až 17-zubové ozubené kolesá:
  • Pre ozubené kolesá s 13 až 17 zubmi sa používa rovnaká podložka a skrutky.

Výber vhodných skrutiek

Výber správnych skrutiek je nevyhnutný pre bezpečné upevnenie ozubeného kolesa:

 1. M6 skrutky: Používajú sa pre 13-zubové a väčšie ozubené kolesá.
 2. M5 skrutky: Potrebné pre 12-zubové ozubené koleso, ktoré má menšie otvory.

Postup výmeny ozubeného kolesa

 1. Demontáž starého ozubeného kolesa:
  • Odstráňte staré ozubené koleso a podložku.
 2. Montáž nového ozubeného kolesa:
  • Umiestnite nové ozubené koleso na nápravu a zabezpečte ho zodpovedajúcou podložkou a skrutkami.
  • Utiahnite skrutky podľa odporúčaného krútiaceho momentu.
 3. Kontrola a testovanie:
  • Skontrolujte, či je ozubené koleso pevne pripevnené a vykonajte testovaciu jazdu, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku.

 

Výmena ozubeného kolesa na motocykli je dôležitý krok k optimalizácii výkonu, najmä pri stúpaní do kopcov. Správny výber ozubeného kolesa, podložky a skrutiek zabezpečí, že váš motocykel bude fungovať efektívne a bezpečne. Odporúčame sa zamerať na správne meranie vnútorného priemeru nápravy a výber kvalitných súčastí, aby ste predišli potenciálnym problémom so stratou výkonu alebo poškodením ozubeného kolesa.