Štartovacie relátko na motocykloch a štvorkolkách: Funkcia, problémy a výber

Štartovacie relé je dôležitou súčasťou motocykla alebo štvorkolky s elektrickým štartérom. Zohráva kľúčovú úlohu pri spustení motora tým, že umožňuje prechod vysokého prúdu do štartéra. Tento článok sa venuje funkcii starter relé, bežným problémom, ako ich diagnostikovať, a správnemu výberu relé.

Funkcia starter relé

Štartovacie relé slúži ako prepínač, ktorý riadi vysoký prúd potrebný na aktiváciu štartéra. Základný princíp fungovania je nasledujúci:

 1. Aktivácia tlačidlom štartéra:
  • Keď sa stlačí tlačidlo štartéra, nízky prúd prechádza cez cievku starter relé.
 2. Spínanie vysokého prúdu:
  • Tento nízky prúd aktivuje cievku, ktorá uzavrie obvod vysokého prúdu vedúceho k štartéru.
  • Relé tak umožňuje prúd vysokého napätia, aby prešiel z batérie do štartéra.
 3. Spustenie štartéra:
  • Prúd z batérie aktivuje štartér, ktorý následne roztočí motor.

Bežné problémy so starter relé

Štartovacie relé môže trpieť rôznymi problémami, ktoré vedú k nefunkčnosti štartéra:

 1. Štartér sa neotáča:
  • Ak sa štartér po stlačení tlačidla neotáča, môže byť problémom pokazené starter relé.
 2. Zistenie chybného relé:
  • Chybné relé možno identifikovať meraním napätia na dvoch kábloch pomocou multimetra.
  • Ak je nameraná hodnota okolo 12 V, pravdepodobne je relé pokazené.
 3. Prehriatie relé:
  • Dlhé pokusy o štartovanie môžu spôsobiť prehrievanie a rýchle spálenie relé.

Výber správneho starter relé

Výber správnehoŠtartovacieho relé je dôležitý pre zabezpečenie spoľahlivého štartovania motora. Pri výbere relé je potrebné zvážiť nasledujúce faktory:

 1. Konektor:
  • Uistite sa, že konektor relé je kompatibilný s konektorom na motocykli alebo štvorkolke.
  • Niektoré relé majú rôzne typy konektorov, preto je dôležité skontrolovať kompatibilitu.
 2. Ochranný gumový kryt:
  • Vyberte relé s ochranným gumovým krytom, ktorý zabráni skratu a poškodeniu relé v dôsledku vlhkosti a prachu.
 3. Typy relé:
  • Na trhu sú k dispozícii rôzne typy starter relé pre motocykle a štvorkolky.
  • Relé so 4-pinovým alebo 2-pinovým konektorom.
  • Relé so zabudovanou poistkou alebo bez nej.

Diagnostika a testovanie relé

Pred výmenou relé je dôležité overiť, či je skutočne chybné:

 1. Kontrola napätia:
  • Pomocou multimetra zmerajte napätie na dvoch hlavných kábloch relé.
  • Ak je napätie okolo 12 V, relé môže byť chybné.
 2. Zvukový test:
  • Pri stlačení tlačidla štartéra by ste mali počuť cvaknutie relé.
  • Ak cvaknutie nepočuť, relé nemusí fungovať správne.
 3. Vizualizácia káblov:
  • Skontrolujte, či káble vedúce k relé nie sú poškodené alebo korodované.

 

Štartovacie relé je dôležitým komponentom elektrického systému motocykla alebo štvorkolky. Správny výber a inštalácia Štartovacieho relé zabezpečí spoľahlivý chod štartéra. Pri výbere relé sa zamerajte na kompatibilitu konektora, ochranný gumový kryt a vhodný typ relé pre vaše vozidlo. Diagnostika chybného relé pomocou multimetra alebo zvukového testu vám pomôže predísť zbytočným výmenám a zabezpečiť spoľahlivé štartovanie motora.