Výmena piestu v motore: Podrobný postup

Výmena piestu je dôležitou súčasťou údržby motora, najmä ak starý piest už nie je vhodný na ďalšie používanie. Vysvetlíme vám proces výmeny druhého piestu v motore, vrátane výberu vhodného piestu podľa typu a objemu. Tento článok poskytne podrobné informácie o výbere správneho piestu a jeho inštalácii.

Výber správneho piestu

Pri výbere nového piestu je dôležité vedieť správne rozmery a špecifikácie pôvodného piestu. Tu sú hlavné kroky, ktoré vám pomôžu vybrať vhodný piest:

 1. Meranie vnútorného priemeru valca:
  • Odmerajte vnútorný priemer valca, kde sa bude piest pohybovať.
  • Najčastejšie priemery pre druhý piest v motore sú 52,4 mm alebo 54 mm.
 2. Výber piestu na základe priemeru:
  • Podľa nameraného priemeru vyberte piest, ktorý bude dokonale pasovať do valca.
  • Napríklad, ak je priemer valca 52,4 mm, je potrebné vybrať piest s rovnakým priemerom.

Piestová sada: 

Odporúčame kúpiť kompletnú piestovú sadu, ktorá obvykle obsahuje:

 1. Piest: Samotný piest s príslušným priemerom, napr. 52,4 mm alebo 54 mm.
 2. Poistné krúžky (circlips): Zaisťujú piestový čap na mieste.
 3. Piestový čap: Zabezpečuje spojenie piestu s ojnicou.
 4. Piestne krúžky: Krúžky na pieste zabezpečujú tesnenie a kontrolujú spotrebu oleja.

Postup výmeny piestu

 1. Odstránenie starého piestu:
  • Vypustite motorový olej a odstráňte kryt hlavy valcov.
  • Vyberte starý piest odstránením poistných krúžkov a piestového čapu.
 2. Kontrola valca:
  • Skontrolujte vnútorný povrch valca, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.
  • Ak je potrebné, valec vyhonte alebo vymeňte.
 3. Inštalácia nového piestu:
  • Na nový piest nainštalujte piestne krúžky, zabezpečte správne natočenie.
  • Vložte piestový čap cez piest a pripojte ho k ojnici.
  • Zabezpečte piestový čap poistnými krúžkami.
 4. Montáž hlavy valcov:
  • Nainštalujte späť hlavu valcov a utiahnite skrutky podľa odporúčaných momentov.
  • Skontrolujte správne nastavenie ventilov a uistite sa, že všetko je pevne zmontované.

 

Výmena druhého piestu v motore môže byť zložitým procesom, ale s dôkladným meraním a správnym výberom piestu môžete zabezpečiť, že motor bude opäť fungovať optimálne. Pri výbere nového piestu sa riaďte hlavne priemerom valca a špecifikáciami pôvodného piestu. Piestová sada obsahuje všetko, čo je potrebné pre úspešnú výmenu piestu.