Sytič a akceleračná pumpa

Čo je to akceleračná pumpa?

Funkciu akceleračnej pumpy možno chápať ako pomocný systém karburátora, ktorý sa využíva na elimináciu nepriaznivých vplyvov v prípade prudkej zmeny výkonových požiadaviek na karburátor. Teda, ak sa náhle zmení hladina dávkovania plynu, spôsobí to prudkú deaktiváciu voľnobežného systému. V tomto prípade tak prechodový systém nestihne zareágovať, a keďže má motor nízke otáčky, hlavný systém motor nedokáže zásobovať, čo má za následok zastavenie motora z dôvodu nedostatku paliva.
Pre tento prípad je potom v karburátore namontovaná akceleračná pumpa, ktorá je citlivá na zmenu hladiny plynu. Pri každej prudkej zmene vstrekuje do karburátora množstvo paliva, ktoré je potrebné na kompenzáciu nedostatku paliva pri prudkej zmene plynu. Takáto pumpa sa potom skladá zo samotnej pumpy, dvoch jednosmerných ventilov a vstrekovacej trysky, ktorá obvykle smeruje do trysky hlavného systému.   
Akceleračná pumpa sa najčastejšie používa pri karburátoroch typu PD (membránové), avšak aj pri niektorých karburátoroch typu PZ (šupatkové).

Kedy je potrebné používať sytič?

Sytič sa používa na studené štarty v zimnom období. Takisto ho je však nevyhnutné používať pri studených štartoch aj počas celej jazdeckej sezóny.

Ako sytič funguje?

Sytič je možné popísať ako klapku v nasávaní vzduchu, ktorá sa v prípade studeného štartu privrie, čím obmedzí prívod vzduchu. Z toho vyplýva, že vzduch je nasávaný v menšom objeme a tak sa vstrekovaná zmes stane bohatšou na palivo. Práve vtedy má benzín lepšie zápalné vlastnosti.

Ako je to pri 4T motoroch?

Oproti 2T motorom,  v prípade 4T motorov je potrebné nechať sytič zapnutý dlhšie, spravidla po dobu 3 – 10 minút, pokiaľ sa motor nezohreje. Pri zohriatom motore/teplom štarte nie je nutné sytič používať.

Aké typy sytičov poznáme?

V prípade ATV a Pitbike sú používané 2 typy sytičov. Pri PZ karburátoroch ide o manuálne ovládaný sytič, ktorý je možné ovládať pomocou páčky alebo lanka. Naopak, pri PD karburátoroch sa používajú elektrické/automatické sytiče. Tie sú ovládané, zjednodušene povedané, samé sebou na princípe zohrievania sa tzv. kamienka, ktorý vysúva a zasúva ihlu na zatváranie sacej komory.