Bežné problémy s elektrickým sytičom a jeho výmena

Elektrický sytič je bežnou súčasťou karburátorov typov PD, 18, 24, 26 a ďalších, ktoré sa používajú v skútroch a štvorkolka s objemom 150 cm³. Ak skúter alebo štvorkolka má problémy so studeným štartom alebo vôbec nenaštartuje, problém môže byť v elektrickom sytiči. V tomto článku vysvetľujeme, ako elektrický sytič funguje, identifikuje bežné problémy a poskytuje návod na jeho výmenu.

Funkcia elektrického sytiča

Elektrický sytič má zabudovaný vykurovací článok, ktorý pri štarte motora pomaly vysúva ihlu. Táto ihla ovláda otvorenie alebo zatvorenie sytiča, čím reguluje prívod paliva počas štartovania za studena. Keď je motor chladný, ihla je zasunutá, čo umožňuje prísun bohatšej zmesi paliva a vzduchu potrebnej na studený štart.

Bežné problémy s elektrickým sytičom

 1. Studené štarty:
  • Ak má skúter alebo štvorkolka problémy so studeným štartom alebo vôbec nenaštartuje, môže byť problémom pokazený elektrický sytič.
 2. Ihla zostáva vysunutá:
  • Ak je vykurovací článok chybný, sytič zostáva trvale aktivovaný a ihla zostáva vysunutá, čo spôsobuje uzavretie sytiča.
 3. Sytič sa nezatvára:
  • Po ochladení motora sa vykurovací článok nesmršťuje a ihla sa nezatvára, čo je jasný znak chybného elektrického sytiča.

Identifikácia pokazeného sytiča

Ak máte podozrenie, že sytič nefunguje správne, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Odpojte sytič:
  • Najprv odpojte elektrický sytič od karburátora a skontrolujte jeho stav.
 2. Skontrolujte pohyb ihly:
  • Zapojte sytič priamo k napájaniu a pozorujte pohyb ihly. Ak sa ihla po niekoľkých minútach nerozšíri, vykurovací článok je pravdepodobne chybný.

Výmena elektrického sytiča

Ak sa zistí, že sytič je chybný, je potrebné ho vymeniť:

 1. Odpojte batériu:
  • Pred začatím práce odpojte batériu, aby ste zabránili náhodnému skratovaniu alebo poškodeniu elektrických komponentov.
 2. Demontujte starý sytič:
  • Odskrutkujte a odstráňte starý sytič z karburátora. Skontrolujte tesnenie a vyčistite priestor okolo sytiča.
 3. Inštalujte nový sytič:
  • Vložte nový sytič do karburátora a uistite sa, že je pevne pripevnený. Pripojte elektrické vodiče podľa farebného kódu alebo diagramu výrobcu.
 4. Testovanie:
  • Po inštalácii otestujte sytič tak, že naštartujete skúter alebo štvorkolku. Motor by mal bez problémov naštartovať za studena.

 

Elektrický sytič je dôležitou súčasťou karburátorov v skútroch a štvorkolkách. Ak sa vyskytnú problémy so studeným štartom, je pravdepodobné, že sytič je chybný a vyžaduje výmenu. Dodržiavanie vyššie uvedených krokov a správna identifikácia problému vám pomôžu udržať váš skúter alebo štvorkolku v plnej prevádzkovej kondícii.