Ako správne nainštalovať spojku reťaze, aby nedošlo k jej strate

Správna inštalácia spojky reťaze je dôležitá pre bezpečnú a bezproblémovú jazdu, či už na motorke, bicykli alebo inom vozidle. Spojka reťaze sa skladá z dvoch častí: statickej časti, ktorá často udáva typ reťaze, a druhej časti so zaisťovacím jazdcom. Nesprávna inštalácia môže viesť k strate spojky a následnému vypadnutiu reťaze počas jazdy. V tomto článku vysvetľujeme, ako správne nainštalovať spojku reťaze a predísť jej strate.

Komponenty spojky reťaze

 1. Statická časť:
  • Základná časť spojky, ktorá je pevne pripojená k reťazi a zvyčajne obsahuje označenie typu reťaze.
 2. Posuvná časť s jazdcom:
  • Zaisťovací jazdec, ktorý drží spojku na svojom mieste. Nesprávne nasadenie tejto časti môže viesť k jej uvoľneniu a strate celej spojky počas jazdy.

Správna inštalácia spojky reťaze

 1. Umiestnenie statickej časti:
  • Najprv pripojte statickú časť spojky k reťazi. Uistite sa, že je pevne uchytená a správne zarovnaná so zvyškom reťaze.
 2. Inštalácia posuvnej časti:
  • Posuvnú časť s jazdcom nasuňte na statickú časť tak, aby jazdec zaistil spojku.
  • Je dôležité, aby jazdec nebol otočený v smere jazdy. Ak je jazdec otočený v smere jazdy, môže sa počas jazdy zachytiť o iné časti vozidla alebo o prekážky na ceste. Tým sa posunie a uvoľní, čo spôsobí stratu spojky a potenciálne vypadnutie reťaze.
  • Namiesto toho jazdca otočte v opačnom smere jazdy. Ak sa jazdec posunie, bude sa posúvať len smerom k uzavretiu spojky, čím sa zabráni jej otvoreniu.

 

Správna inštalácia spojky reťaze je základom pre bezpečnú jazdu a prevenciu nečakaných problémov na ceste. Otočenie posuvnej časti v smere opačnom k jazde zabezpečí, že jazdec zostane na svojom mieste a nedôjde k strate spojky. Pri každej údržbe reťaze preto skontrolujte jej spojku a uistite sa, že je správne zaistená.