Štartovacie relátko na motocykli: Diagnostika a riešenie problémov

Ak sa váš motocykel nenaštartuje, problém môže byť v starter relé, ktoré je zodpovedné za roztočenie štartéra. Toto relé má dve hlavné časti: riadiacu časť a výkonovú časť. Tento článok vysvetľuje, ako funguje starter relé, ako identifikovať jeho problémy a poskytnúť rady na jeho správnu údržbu.

Funkcia starter relé

 1. Riadiaca časť:

  • Riadiaca časť starter relé je aktivovaná tlačidlom štartéra na riadidlách motocykla.
  • Keď sa tlačidlo stlačí, 12 V sa vedie k riadiacej časti relé, ktorá aktivuje vnútorný elektromagnet.
 2. Výkonová časť:

  • Výkonová časť starter relé spája vysokoprúdový obvod medzi batériou a štartérom.
  • Keď sa elektromagnet aktivuje, premostí kontakt medzi batériou a štartérom, čím sa spustí štartér.

Diagnostika chybného starter relé

 1. Kontrola riadiacej časti:

  • Pomocou multimetra zmerajte napätie na dvoch konektoroch riadiacej časti.
  • Zelený kábel alebo kábel so zeleným prúžkom by mal byť záporný, zatiaľ čo červený by mal byť kladný.
  • Pri stlačení tlačidla štartéra by malo byť medzi týmito dvoma konektormi nameraných 12 V.
  • Ak je nameraných 12 V a starter relé neaktivuje štartér, problém je pravdepodobne vo výkonovej časti.
 2. Kontrola výkonovej časti:

  • Výkonová časť má dva hlavné konektory:
   • Jeden konektor je pripojený k batérii.
   • Druhý je pripojený k štartéru.
  • Pomocou multimetra skontrolujte, či sa pri aktivácii tlačidla štartéra prenáša prúd z batérie do štartéra.
  • Ak prúd neprechádza, elektromagnet vo vnútri relé je pravdepodobne chybný a relé je potrebné vymeniť.

Riešenie problémov a údržba

 1. Výmena chybného starter relé:

  • Ak je riadiaca časť funkčná, ale výkonová časť nepracuje správne, relé je potrebné vymeniť.
  • Uistite sa, že nový starter relé má rovnaký typ konektorov a elektrické špecifikácie ako pôvodné.
 2. Prevencia prehriatia a spálenia relé:

  • Dlhé pokusy o štartovanie, najmä za studena, sú škodlivé pre starter relé.
  • Namiesto toho je lepšie skúsiť niekoľkokrát štartovať krátkymi pokusmi, než držať tlačidlo štartéra dlhý čas.
  • Tým sa predíde prehriatiu a spáleniu starter relé, čo môže spôsobiť jeho zlyhanie.

 

Starter relé je kľúčovou súčasťou elektrického systému motocykla, ktorý umožňuje spoľahlivé štartovanie motora. Ak sa motocykel nenaštartuje, skontrolujte, či riadiaca časť starter relé dostáva 12 V napätie. Ak áno, ale štartér sa neaktivuje, je pravdepodobné, že výkonová časť je chybná a relé je potrebné vymeniť. Vyhnite sa dlhým štartovacím pokusom, aby ste zabránili prehriatiu a spáleniu starter relé. Dodržaním týchto postupov zaistíte spoľahlivý chod vášho motocykla.