Formulár na odstúpenie od zmluvy / reklamácie

 

 

Dobrý deň, žiadam o odstúpenia od zmluvy / reklamáciu ( nehodiace prečiarkni / vymaž )

s dôvodu __________________________________________________.

Tovar som objednal/a dňa ___.___. 20___ s číslom faktúry ______________

na meno ___________________      priezvisko _____________________ .

Tovar bol doručený na adresu ulica _____________________________ popisné číslo ______________

PSČ ________      _______  mesto ____________________________

Tel: ____________________ e-mail: _________________________

 

Žiadam o odstúpenie od zmluvy, vrátenie finančnej čiastky žiadam na účet:

S K     -         -         -         -         -        

 

Popis chyby:

 

 

 

Žiadam o: 

- vrátenie finančnej čistky

- nový tovar

- kompenzáciu zľavovým kupónom

 

 

 

Vo ___________ dňa ___ . ___ . 20___                                                                                        _____________________

podpis

 

 

Formulár si možno stiahnuť a vyplniť vo "worde", následne poslať na adresu info@pitbike.sk